İhbar ve şikayet için yetkili merciler

jugendschutz.net

jugendschutz.net
Wallstraße 11
55122 Mainz
www.jugendschutz.net

jugendschutz.net, gençleri mağdur eden ve tehlikeye sokan içerikler konusunda interneti aktif olarak tarar ve Gençliği Koruma Yasası’na aykırı hareket eden sunuculara, sunularını değiştirmeye, çıkarmaya veya sadece yetişkinlerin erişebileceği şekilde sunmaya yönelik etki eder.

Kullanıcılar kendileri de bu tür suçları – örneğin ırkçı, şiddeti yüceltici veya müstehcen sayfaları – bir şikayet formüleri ve elektronik posta yoluyla bildirebilirler.

Kuruma neleri ihbar edebilirim?

İnternette bulunan, gençleri tehlikeye sokan ve gençleri mağdur eden içerikleri. Bunlara, örneğin sanal sohbet, anında karşılıklı mesajlaşma, dosya paylaşımı (değiş tokuş borsası) vb. interaktif ve komünikatif sunular da dahildir.

Sakıncalı internet sunuları hakkında şikayetler şu yollarla bildirilebilir:

İnternette şikayet mercii

https://www.internet-beschwerdestelle.de/de/index.html

Aşağıdaki kurumların şikayet mercileri:

Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V. (fsm)
(Gönüllü Kendi Kendini Kontrol Mültimedyal Hizmetler Sunucuları Derneği)
Spreeufer 5
10178 Berlin
www.fsm.de

eco- Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.
(eco - Alman İnternet Ticareti Birliği Derneği)
Arenzhofstraße 10
50769 Köln
www.eco.de

Internet-Beschwerdestelle.de adlı ortak web sayfaları ile, Alman İnternet Ticareti Birliği (eco) ve Gönüllü Kendi Kendini Kontrol Mültimedyal Hizmetler Sunucuları (fsm), kullanıcılara interneti güvenli kullanmayı teşvik etmenin değişik ögeleri hakkında bilgi alma ve şikayette bulunma fırsatlarını tanımaktadır.

Kuruma neleri ihbar edebilirim?

Aşağıdaki internet hizmetlerinin yasadışı ve zararlı içeriklerini: World Wide Web, e-posta, istenmeyen bilgi, değiş tokuş borsası, Peer-to-Peer (yaşıttan yaşıta), sanal sohbet, haber grubu, tartışma platformu, hareketli içerikler vs.

Zararlı internet sunuları hakkında şikayetlernizi şöyle iletebilirsiniz: