AB İNİSİYATİFİ klicksafe

klicksafe kimdir?

klicksafe AB’nin, vatandaşların medya ile uyumunu sağlama ve internetteki tehlikelere karşı duyarlılık kazandırma amaçlı bir kampanyasıdır. Projenin eylem alanları İçerikler/Nitelikler, Kampanyalar/Pazarlama ve eyaletler çapında ortaklar ve aktörlerle ağ bağlantısının kurulması.

<u>Bu Alandakı AB Programları: „Daha Güvenli İnternet Programları“ ve „CEF Telekom Programları“ </u><u></u>

Modern iletişim araçlarının güvenlik kullanımını sağlamak ve kullanıcıları istenmeyen içeriklerden korumak için Avrupa Birliği 1999’da „Safer Internet Programme“ (Daha Güvenli İnternet Programları“)‘nı başlattı: yasadışı, istenmeyen veya zararlı içeriklere karşı mücadele için ve ayrıca güvenli bir ortamın sağlanması ve duyarlılığın kazandırılması için bir eylem planı olan bu plan ayrıca halkın aydınlatılmasını da içeriyor. 2014 yılında bunu takiben güncel yürütülen program „Connecting Europe Facility (CEF)“ başlatıldı. CEF programı 31 Avrupa ülkesinde Daha Güvenli İnternet Merkezlerinde aşağıdaki gibi uygulanmaktadır:

  • Medya kullanma yeterliliğin sağlanmasına ve internette duyarlılık kazandırılmasına yönelik Awareness Centre
  • Yasadışı içerikler için Bildirim Mercii olarak Hotline (Acil Durum Hattı) (Almanya’da: internet-beschwerdestelle.de ve jugendschutz.de)
  • Çocuklar, gençler, ebeveynler ve öğretmenler için danışma kurumu olarak Helpline (Yardım Hattı) (Almanya’da: Nummer gegen Kummer (Dert Paylaşım Hattı, çocuklar ve gençler için 116 111, ebeveynler için 0800 – 111 0 550)

Klicksafe, Rheinland-Pfalz Medya ve İletişim (LMK) (Proje Koordinatörü) ve Kuzey Ren ve Vestfalya Eyaleti Medya Kurumu’nun ortak bir projesidir.

klicksafe Neler Yapıyor?

klicksafe…

... Almanya’da daha güvenli, yetkin ve özgür iradeyle internet kullanımı için önemli bilgiler ve web sayfalarını biraraya getiren merkezi inisiyatiftir.
... özellikle internet yetkinliklerini tamamlayabilmeleri için çocukları ve gençleri destekleyen, ebeveyenlerden tutun öğretmenlere ve multiplikatörlere kadar tüm insanlar ve ayrıca kendilerini „uygun“ hale getirmek isteyen herkes içindir.
... kullanıcılara güncel çevrimiçi konular hakkında iyi bir genel bakış sağlar ve ayrıca gündelik dijital yaşam için somut öneriler ve bilgiler verir.
... kapsamlı malzeme sunar, soruları pratiktekine yakın cevaplar ve ihtiyaç halinde uzmanlara yönlendirir.
... Almanya’da ve Avrupa’da, belirtilen hedeflere daha iyi ulaşabilmek amacıyla eğitim, toplum ve ekonomi alanlarında ortaklarla ağ bağlantısı kurar.

klicksafe bunu nasıl yapıyor?

klicksafe inisiyatifinin görevi, internet kullanıcılarının interneti ve yeni medya araçlarını yetkin ve eleştirel kullanmalarını sağlamak ve bu web sayfalarındaki sorunu alanlar için bilinçlenme yaratmaktır. Klicksafe’in ağırlıklı iki çalışması: İçerikler ve Nitelik ve ayrıca  Pazarlama ve Kampanyalar.

  • klicksafe Almanya ve Avrupa’da araştırma, sosyal projeler, ekonomi, yönetim, göçmen dernekleri ve kullanıcıyı koruma gibi çeşitli alanlarda birçok ağ bağlantısı kuruyor.
  • klicksafe internet güvenliği konulu içerikler ve nitelikleri www.klicksafe.de, ebeveynler için ve gençler için broşürlerde ve ayrıca pedagoglar için sunuyor.
  • klicksafe ayrıca multiplikatörlerin gelişimi için eğitim modülleri ve konseptleri sunuyor.
  • klicksafe kamuyu internette riskler hakkında uyarıyor. Bunlara örnekler klicksafe TV spotu "Wo ist Klaus?" („Klaus Nerede?“) (Arapça, Rusça ve Türkçe dillerinde de mevcut) ve TV spotu klicksafe "Wo lebst Du?" („Nerede Yaşıyorsun?“)‘dir.
  • klicksafe yılda birden fazla,Eğitim Fuarıdidacta gibi fuarlarda ve organizasyonlarda bilgilendirme stantları ile yer almaktadır.
  • Dünya çapında yılda bir kez Safer Internet Day (Daha Güvenli İnterne Günü) düzenleniyor. İnternette Güvenlik konusuna dikkat çekmek isteyen bir eylem günüdür. Elbette Almanya’da yoğun olarak Safer Internat Day’e çeşitli eylemler ve toplantılarla katılıyor. Klicksafe Almanya’da bu güne çağrı yapıyor, toplantıları ve eylemleri koordine ediyor ve web sayfasında bununla ilgili bilgiler yayınlıyor.